Hovedside Gildehalle
Helpensjon/Konferanser
Øvrige arrangementer
Aktiviteter/Underholdning
Arrangement Utland
Nedre Berg Gård

Rytmeopplevelse – bevegelse etter forskjellig type rytmer!

Alt vi gjør er rytme, når vi går, spiser, ler, puster osv ……..

Rytme

Vi har laget en rytmeopplevelse som går ut på bevegelse etter musikk med bind for øynene.
Bind for øynene er valgt ut fra at dette skal være hver enkelts opplevelse - alle finner sin egen måte å bevege seg på som er naturlig. Opplevelsen varer fra minimum en ½ time og oppover.

Målet er å gi enkeltmennesker en opplevelse av avspenning etter musikk i eget tempo og uttrykksform.
Denne rytmeopplevelsen kan gjennomføres alene som avbrekk i en konferanse eller som en del av et arrangement eller som del av et teamøvelsesopplegg med flere øvelser.


Rytmeopplevelser